Misi Kami

  • Menjadikan Masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat
  • Memakmurkan kegiatan ubudiyah di Masjid
  • Menjadikan masjid sbg tempat rekreasi rohani jama’ah
  • Menjadikan masjid tempat merujuk berbagai persoalan masyarakat
  • Menjadikan masjid sebagai pesantren dan kampus masyarakat

Moto

Takmir Masjid Al-Hikmah mempunyai moto pemicu, semangat dan motivasi para Pengurus, serta sebagai prinsip dan jati diri dari Takmir Masjid Al-Hiikmah.
Moto dari Takmir Masjid Al-Hikmah adalah “Dari Masjid Membangun Umat.”